L’Associació d’Agroproductors del Lluçanès és …….

Els fins de l’associació són:

 • Agrupar empreses de producció agroalimentària del Lluçanès que es caracteritzin per la qualitat del seu producte i per les bones pràctiques en la seva elaboració.
 • Aportar garanties al consumidor de l’origen dels productes i de la seva qualitat
 • Fer accessible el producte del Lluçanès a les persones que hi viuen i a les persones que visiten la comarca
 • Crear i posar en marxa accions de promoció i venda conjunta
 • Contribuir a la recuperació i a la revalorització dels productes locals i tradicionals
 • Ajudar al foment del turisme i a la promoció del Lluçanès.

Les activitats que durà a terme l’Associació es poden resumir en:

 • Promoció conjunta els productes dels socis de l’associació
 • Accions de dinamització del sector agroalimentari al Lluçanès
 • Accions de difusió dels productes del Lluçanès i la seva comarca
 • Participació a fires de forma conjunta.
 • Plataformes de venda conjuntes.